Vejledning i tekstsøgning

Ved hjælp af søgeprogrammet NavSearch er det muligt at søge ord eller ordsammensætninger i vilkårlige udgaver af værket. Søgningen igangsættes når man klikker på søgeikonen Søgningen kan efter behov begrænses til udgave eller en del af en udgave, fx til 1.udg. af Muld ved at specificere relevante kataloger med underkataloger (Limit to Directory), fx 1udg/M/, se også vejledningen til cd'ens organisation. Det er også muligt at søge i udgivertekster som efterskrift og noter.

Det fremkomne resultat vises når man klikker på søgeresultatikonen: Her refereres de kapitler hvori det søgte er fundet. Herfra kan evt I-View's interne søgefunktion benyttes til videre detailsøgning.

Der søges enkeltord, ord i sammenhæng (phrase), flere ord hvoraf alle findes i kapitlet (AND) eller flere ord hvoraf ét eller flere findes i kapitlet (OR).

OBS Ved søgning af ord i sammenhæng må man være opmærksom på forekomsten af sidetal og referencer til noter i teksterne: Hvis to ord er delt over to sider i et værk vil der optræde et sidetal mellem dem, fx i det blotte Linned styrtet |4| ud paa Gaden. Her vil en søgning på frasen styrtet ud ikke give resultat.