Vejledning i tekstsammenligning

En væsentlig anvendelse af den elektroniske tekst må formodes at være sammenligninger af forskellige udgaver.

Ved at klikke på skaktikonen bevæger man sig fra det enkelte kapitel til en liste over hypertekstspring til sammenlignelige tekster i de andre udgaver eller i tillægget.

I-View er, som mange andre fremvisere, i stand til at fremvise forskellige tekster samtidig i flere vinduer, se I-View's vejledning herom.

Endelig findes en mulighed for en dynamisk sammenligning af to vilkårlige tekster. De to tekster fremvises i et af tre formater:

Der udfyldes en form med følgende udseende:

Sammenlign   mod                  
        


Her sammenlignes umiddelbart 1. udgave af Muld's første bogs 2. kapitel med 2. udgaven af samme. Angivelsen udfyldes eller tilrettes til det relevante, se også vejledningen om den elektroniske teksts organisation. Rammen under er en rullemenu til valg af format. Ved klik på OK vises følgende resultat:

Resultat af
sammenligning af 1udg M I,2 mod 2udg M I,2
1M122M12.2sp

samtidig med at en eller to ikoner antyder at programmet DifHP er i gang. Klik på den angivne resultatfil, men ikke før programikonerne er forsvundet fra skærmen.
Eksempel fra M 1.udg I,2
Dobbeltspalte:
Det var en høj, slankt bygget Skikkelse i [ lange, ] sorte Klæder og med et hvidt Slips i Halsen. Fra et blegt [ og barnligt ] Ansigt stirrede et Par ganske lyseblaa Øjne frem med et [ ^ ] aabent Blik.

Det var en høj, slankt bygget Skikkelse i { ^ } sorte Klæder og med et hvidt Slips i Halsen. Fra et blegt { ^ } Ansigt stirrede et Par ganske lyseblaa Øjne frem med et { barnligt } aabent Blik.

Enkeltspalte:
Det var en høj, slankt bygget Skikkelse i [ lange, ] { ^ } sorte Klæder og med et hvidt Slips i Halsen. Fra et blegt [ og barnligt ] { ^ } Ansigt stirrede et Par ganske lyseblaa Øjne frem med et [ ^ ] { barnligt } aabent Blik.


Variantliste:
7,1 lange, sorte
> sorte
7,1 og barnligt Ansigt
> Ansigt
7,1 aabent
> barnligt aabent

Resultatet af sammenligningen lagres på pc'ens disk i kataloget C:\temp. Hvis et sådant katalog ikke findes må det oprettes, se vejledningen i installation. Det betyder at senere sammenligninger af samme par af filer vil kunne foretages hurtigere idet programmet DifHP ikke behøver at køre igen.

DifHP er udviklet specielt med henblik på sammenligning af Pontoppidantekster til denne elektroniske udgave. Det er et DOS-program som kan benyttes uafhængigt af det øvrige programmel, se særskilt vejledning.