Indhold af CD-ROM

Nærværende elektroniske udgave af Henrik Pontoppidans romaner DET FORJÆTTEDE LAND og Lykke-Per indeholder: Førsteudgaverne af romanerne Muld, Det forjættede Land og Dommens Dag samt andetoplagene af de to første af disse sammen med 3., 4., og 5. udgave af étbindsudgaven udsendt med fællestitlen DET FORJÆTTEDE LAND; Første udgaven i otte dele af Lykke-Per samt anden og fjerde udgaven af det samlede værk.

Teksterne findes på en cd-rom i HTMLformat som nøjere beskrevet andetsteds og er organiseret i føgende kataloger:

DFLAND DET FORJÆTTEDE LAND, teksten

Kataloget er underopdelt i underkataloger for hver udgave og tillægget (Se efterskriften om brug af forkortelser):

De enkelte udgavekataloger 1udg til 5udg samt skakt er yderligere opdelt i dele

Delene rummer et underkatalog for hver bog

Hvert af disse underkataloger indeholder mellem 3 og 14 kapitler:

01.htm, 02.htm, ... 14.htm

Tillægget indeholder to underkataloger

Begge opdelt efter markeringer i originalen i hhv. 3 og 15 afsnit.

LykkePer Lykke-Per, teksten

Kataloget er underopdelt i underkataloger for hver udgave:

1udg rummer et underkatalog for hvert bind

I, II, ... VIII

Hvert af disse underkataloger indeholder mellem 3 og 6 kapitler:

1.htm, 2.htm, ... 5.htm og (for VIII) slutning.htm

2udg og 4udg indeholder hver 28 kapitler:

01.htm, 02.htm, ... 28.htm

udg Udgivertekster

Disse omfatter:

exe Programmer

Programkataloget indeholder

img Grafik

Kataloget indeholder grafikfiler som anvendes til ornamentering af den elektroniske tekst.

Grafikken er lagret i gif-format. Det samme gælder bøgernes vignetter, som dog er placeret sammen med disse.

vejl Vejledninger

Dette katalog indeholder vejledninger som nærværende: