Forslag til tekstrettelser

Nedenstående udgør et foreløbigt forslag til tekstrettelser til Lykke-Per. I modsætning til DET FORJÆTTEDE LAND er tekstrettelserne ikke indført i selve teksten, se i øvrigt indledningen til DET FORJÆTTEDE LANDs rettelsesliste

Der henvises til originaludgavernes sidetal (forkortet: s.xx), og alineatal (forkortet: a.xx). Alinea 0 henviser til afsnittet før første alinea på en side.

1. udgave

I

s.111,a.5 nu?»
> nu?«
s.119,a.0 sandt?»
> sandt?«
s.125,a.1 om] [slettes]
s.148,a.0 tilstrækkeligfrisk.
> tilstrækkelig frisk.
s.161,a.4 ved
> véd

II

s.53,a.1 Variété-Bekendte
> Varieté-Bekendte
s.80,a.4 —«,
> —,«
s.144,a.8 Stuen
> Stuen.

III

s.39,a.3 Farvel«.
> Farvel.«
s.95,a.5 Mans
> Mands

IV

s.82,a.0 »Spasere»-tider
> »Spasere«-tider
s.86,a.1 »Rigsfjenderne;
> »Rigsfjenderne«;
s.91,a.0 »Skaberens»
> »Skaberens«
s.123,a.2 kære,»
> kære,«

V

s.125,a.1 Sælland.
> Sjælland.
s.164,a.4 —«.
> indrømme —.«

VI

s.9,a.6 overstaaet«.
> overstaaet.«

VII

s.86,a.0 Lig-Lighed
> Lighed
s.179,a.3 Blod«.
> Blod.«

VIII

s.21,a.2 han
> hans
s.33,a.4 anden«,
> anden,«
s.41,a.5 Hærdningskur«.
> Hærdningskur.«
s.172,a.6 den«.
> den.«
s.200,a.0 godt«.
> godt.«
s.265,a.1 kan
> han

2. udgave

1. del

s.16,a.10 Forstuvindu,
> Forstuevindu,
s.18,a.0 nær.«
> nær«.«
s.56,a.0 Bendz
> Bendtz
s.72,a.1 han,
> ham,
s.109,a.19 Bohave.«
> Bohave«.
s.116,a.7 syg?«
> syg.«
s.126,a.0 Alslutning.
> Afslutning.
s.153,a.2 »Ja«.
> »Ja.«
s.152,a.17 mildelst
> mildest
s.164,a.13 Gensyn!
> Gensyn!«
s.175,a.4 noget«,
> noget,«
s.175,a.8 komme«.
> komme.«
s.176,a.5 Ulejlighed«,
> Ulejlighed,«
s.176,a.5 udvandre«.
> udvandre.«
s.176,a.0 »Maaske«.
> »Maaske.«
s.183,a.0 »langsvejsfra
> »langvejsfra
s.294,a.1 Folk.«
> Folk«.

2. del

s.10,a.1 Middelaldernes
> Middelalderens
s.44,a.1 alderledes,
> anderledes,
s.85,a.1 sin
> sine
s.109,a.2 kysser,
> kysser.
s.124,a.8 Herhjemme
> »Herhjemme
s.130,a.1 blusssende
> blussende
s.149,a.3 ham!
> ham!«
s.160,a.4 Spektakkel
> Spektakel
s.200,a.2 »Hr
> »Hr.
s.207,a.7 —«.
> —.«
s.270,a.0 et
> at
s.274,a.8 instiktmæssigt
> instinktmæssigt

3. del

s.30,a.1 Hofjægermestens
> Hofjægermesterens
s.151,a.1 sin
> sine
s.167,a.4 trak
> trak han
s.167,a.6 »Signe«,
> »Signe,«
s.178,a.1 Eftertanke
> Eftertanke.
s.262,a.4 Vilderede
> Vildrede
s.317,a.13 hen?
> hen?«
s.331,a.2 villet
> villet give

4. udgave

1. bind

s.17,a.0 sønderev
> sønderrev
s.44,a.2 været
> være
s.50,a.0 et
> eet
s.61,a.2 kotsbart
> kostbart
s.68,a.3 Dagligsuen.
> Dagligstuen.
s.99,a.0 aaadan
> saadan
s.101,a.1 han
> hans
s.122,a.4 ved,«
> veed,«
s.139,a.6 Karnavalsnat
> Karnevalsnat
s.162,a.0 overrækkke
> overrække
s.181,a.5 reiser
> rejser
s.198,a.2 Middgsbordet,
> Middagsbordet,
s.201,a.8 saa
> saae
s.209,a.3 Nannny
> Nanny
s.211,a.0 opnaaar
> opnaar
s.217,a.2 Omrader
> Omraader
s.224,a.3 flygig
> flygtig
s.232,a.0 saa
> saae
s.232,a.2 Raavad
> Raadvad
s.255,a.4 indsaa
> indsaae
s.265,a.6 Udandet,
> Udlandet,
s.269,a.1 »Geheimecommercienrath?«
> »Geheimecommercienrath«?
s.273,a.0 ved
> veed
s.278,a.5 at
> at
s.280,a.2 udrettte
> udrette
s.292,a.3 hørt
> hørte
s.297,a.3 saa
> saae
s.299,a.3 Pengefyrstetrone,
> Pengefyrstetroner,
s.312,a.0 saa
> saae
s.338,a.2 fantasifud
> fantasifuld
s.348,a.1 Bandt
> Blandt
s.348,a.1 interresserede
> interesserede
s.356,a.1 Pompeji..
> Pompeji.
s.376,a.3 Tid,«sagde
> Tid,« sagde

2. bind

s.36,a.8 Spørgsmalet
> Spørgsmaalet
s.54,a.3 han
> ham
s.71,a.6 Døraabningen
> Døraabningen.
s.98,a.1 forstaaar
> forstaar
s.109,a.3 Visitkort
> Visitkort.
s.112,a.1 sammed
> sammen med
s.120,a.3 og
> af og
s.130,a.0 Samvitigheden
> Samvittigheden
s.132,a.2 savg
> svag
s.157,a.0 Punkt,
> Punkt;
s.190,a.1 Haanden.
> Haanden,
s.208,a.2 sin
> sine
s.218,a.1 sin
> sine
s.219,a.14 Taare
> Taarer
s.220,a.2 Nvane
> Navne
s.222,a.2 skuffedes
> skuffedes,
s.242,a.1 udløst
> udøst
s.242,a.5 opfattede
> opfattede,
s.256,a.3 Nytorv.
> Nytorv,
s.268,a.0 Men
> Med
s.277,a.2 Foraarstid
> Foraarstid.
s.298,a.3 siger
> ikke siger
s.301,a.0 at
> af
s.330,a.3 Tale.
> tale
s.341,a.4 Hønseracer
> Hønseracer.
s.361,a.5 paa
> »paa