Om denne udgave

Dette netsted gengiver en cd-rom, som var vedlagt kommentarbindet til Henrik Pontoppidan, Det forjættede Land, Gyldendal, København 1997 samt et hidtil ikke offentliggjort tillæg hertil indeholdende Lykke-Per, udarbejdet for DSL 2002.

De nærmere detaljer om de to udgivelser fremgår af forordet til 1997-udgivelsen og et lignende redegørelse for projektet fra 2002.

Der er i forhold til cd-rom'erne stort set kun foretaget to ændringer: Søgemaskinen er udskiftet, og i stedet for det vedlagte sammenligningsværktøj, som dynamisk kunne sammenligne to vilkårligt udvalgte kapitler, er selvsamme program anvendt til at fremstille statiske sammenligninger, som læseren kan se. Det betyder at man nu kun kan sammenligne direkte afledede tekster, fx en førsteudgave af et kapitel med en andenudgave af det samme kapitel. Det betyder også at visse detaljer i vejledningerne ikke længere er ganske relevante, hvorfor jeg håber på forståelse fra den velvillige læser.

Karsten Kynde 2014-03-03