Henrik Pontoppidan
Lykke-Per

Elektronisk tilrettelæggelse:
Karsten Kynde

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
København 2002

LYKKE-PER
© 2002 by Karsten Kynde og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udarbejdelsen af denne elektroniske udgave er bekostet af Statens Litteraturråd
Teksten er sat efter
Lykke-Per. Hans Ungdom 1898, Lykke-Per finder Skatten 1898, Lykke-Per. Hans Kærlighed 1899, Lykke-Per i det fremmede 1899, Lykke-Per. Hans store Værk 1901, Lykke-Per og hans Kæreste 1902, Lykke-Per. Hans Rejse til Amerika 1903, Lykke-Per. Hans sidste Kamp 1904,
Lykke-Per, anden Udgave 1905,
Lykke-Per, fjerde Udgave 1918