FORHISTORIEN

Per Sidenius, en ung Ingeniør, Søn af fattige Præstefolk i Jylland, har bl. a. udarbejdet et stort Frihavns og Kanalprojekt. Under en længere Studierejse i Udlandet har hans Ven og Svoger Ivan Salomon faaet den indflydelsesrige Overretssagfører Max Bernhardt til at tage sig af det; men ved et forberedende Møde af Interesserede, hvortil Per Sidenius er bleven kaldt hjem, stilles der den Fordring til ham, at han forliger sig med en vis Ingeniøroberst Bjerregrav, hvem han engang har fornærmet, og hvis Støtte man mener ikke at kunne undvære. Dette nægter Per; han vil overhovedet ikke finde sig i noget Formynderskab; og Max Bernhardt lader hermed den hele Sag falde. Bagefter fortryder Per tildels sin Overilelse og lover sig selv, at han alligevel vil søge Obersten. Men hans Sind er adspredt og uroligt. Han har i Rom truffet sin (ligeledes netop hjemvendte) Svigerinde Nanny, der var paa Bryllupsrejse; og den meget smukke Dame har ved et dristigt Koketteri søgt at hævne sig paa ham, fordi han i sin Tid har forsmaaet hende. Per har desuden i de samme Dage bragt i Erfaring, at hans Moder og Søskende, med hvem han lever paa en spændt Fod, efter hans Faders Død er flyttet der til Byen. Sent om Aftenen efter det forulykkede Møde hos Max Bernhardt drives han uimodstaaeligt gennem Gaderne hen foran det Hus, hvor Moderen boer. I nogen Tid staar han og stirrer op paa et op lyst Gardin, hvorover nu og da en Skygge bevæger sig, indtil han pludselig kommer til at skudre i Nattekulden.

Dagen efter skal der være stort Selskab hos Svigerfaderen, den hovedrige jødiske Købmand Philip Salomon, hvis Datter Jakobe, med hvem han i et Aarstid har været forlovet, hemmeligt har besøgt ham under hans Udenlandsrejse. —