FORHISTORIEN

Per Sidenius, en ung Ingeniør, har udarbejdet et kæmpemæssigt Kanalprojekt og konstrueret nogle Vind- og Bølgemotorer, hvorfor han forgæves har søgt at Interessere Offentligheden. Han har bl. a. skrevet en Bog om sine Ideer og faaet den trykt ved Bistand af en beundrende Ven, Ivan. Denne er Stedsøn af en hovedrig jødisk Købmand Philip Salomon, I hvis Hus han imidlertid er bleven indført, og hvis Steddatter Jakobe han efter nogen Kamp vinder. Han har netop begivet sig ud paa en lang Studierejse til Udlandet og befinder sig i Berlin, da han fra sit Hjem, en jysk Præstegaard, modtager Meddelelse om, at hans Fader ligger for Døden. Hans Forhold til Hjemmet har altid, tildels paa Grund af hans irreligiøse Standpunkt, været daarligt, i mange Aar ganske afbrudt. Efter nogen Vaklen rejser han dog nu hjem. Indtrykkene fra Dødsnatten og Begravelsen vækker Anfægtelser hos ham; og under et Vinterophold i en lille ensomt liggende Bjergby, hvor han har slaaet sig ned for at følge et stort Strømreguleringsarbejde, er han tilsidst ved at synke hen i religiøse Grublerier, da hans Forlovede, der aner Sammenhængen, hemmeligt rejser ned til ham. Et ugelangt, ubundet Kærlighedsliv maner Dødens Skygger fra hans Vej. —