Henrik Pontoppidan
DET FORJÆTTEDE LAND

Muld · Det forjættede Land · Dommens Dag

udgivet af
Esther Kielberg og Lars Peter Rømhild


Elektronisk tilrettelæggelse:
Karsten Kynde

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Gyldendal
København 1997

DET FORJÆTTEDE LAND
© 1997 by Esther Kielberg, Karsten Kynde, Lars Peter Rømhild og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Udarbejdelsen af manuskriptet til denne udgave, inkl. de elektroniske tekster, er bekostet af Velux Fonden af 1981
Den trykte tekst er sat efter førsteudgaverne
(Muld 1891, Det forjættede Land 1892, Dommens Dag 1895)
den elektroniske tekst tillige efter andet oplag
(Muld 1892, Det forjættede Land 1893)
samt senere étbindsudgaver
(Det forjættede Land 3. udg. 1898, 4. udg. 1903, 5. udg. 1918)

Tilsyn: Johnny Kondrup

Hans Tegners vignetter stammer fra førsteudgaverne

12. udgave
ISBN 87-00-29472-1