Henrik Pontoppidan

DET FORJÆTTEDE LAND Det forjættede Land
[ Det var i et Aar henimod Slutningen af halvfjerserne.

Der havde i otte Døgn ] { Der havde i flere Dage } raset et Herrens Vejr over Egnen. Paa [ vildt ] { ^ } forrevne, sorteblaa [ Skyvinger ] { Sky-Vinger } var Stormen kommen [ jagende ] { flyvende } fra Øst og havde gennempisket Fjorden, saa store Skumflager var kastet højt op paa Markerne.

Lykke-Per Lykke-Per
I en af de østjyske [ Smaakøbstæder levede der for omtrent en Menneskealder siden ] { Smaakøbstæder, der ligger gemt mellem grønne Banker i Bunden af en tilgroet Fjord, levede der i Aarene før og efter vor sidste Krig } en Præst ved Navn Johannes Sidenius. Det var en from og streng [ Mand, graanet under et allerede langt Livs ublide Kaar og mangehaande Prøvelser. ] { Mand. } I sin ydre Fremtræden som [ i ] { ved } sin hele Levevis skilte han sig skarpt ud

Om denne udgave


DSL